Hyfforddiant CPC

Hyfforddiant CPC

Trosolwg

Mae’r cwrs yn addas i yrrwyr cerbyd nwyddau ac yn:

Cynnwys

Mae LRC Training yn cynnig y cyrsiau canlynol:

Gofynion Mynediad

Rhaid bod yn 18+ oed ac yn berchen ar drwydded yrru ddilys y DU uchafswm o 6 pwynt cosb heb unrhyw droseddau DR10 na IN10.

Cymwysterau a Chefnogaeth Ychwanegol

Cynnydd

Cyflogaeth yn y sector logisteg gyda’r cyfle i:

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r ddarpariaeth hon yn disgwyl am gryn ymroddiad am dua 13+ wythnos ar ran y dysgwr, gan fod y cwrs yn galw am fuddsoddiadau sylweddol. Mae cyfleuoedd cyflogaeth uchel iawn yn ganlyniad amlwg o’r cwrs.

Ymunwch 'n Rhestr Bostio