Ynglyn ag LRC Training

Sefydlwyd LRC Training, a enwyd i gychwyn yn ETMA, gan Gyngor Gwledig Llanelli yn 1988. Ei bwrpas oedd darparu profiad gwaith a hyfforddiant i oedolion oedd heb waith ac fe barheir y rl hon heddiw trwy Raglen CAMAU tuag at GYFLOGAETH. Mae LRC Training yn parhau’n adran hunan- gyllidol o fewn Cyngor Gwledig Llanelli.

Yn 2009, ymunodd LRC Training ag Academi Sgiliau Cymru, consortiwm o ddarparwyr hyfforddiant ’r un bwriad, o dan arweiniad Coleg Castell Nedd Port Talbot. Mae Academi Sgiliau Cymru yn cyflwyno ystod eang o gyfleoedd dysgu mewn gwaith, ar draws De a Chanolbarth Cymru, trwy ei gysylltiad Llywodraeth Cymru.
Skills Academy Wales / Llanelli Rural Council
Ymunwch 'n Rhestr Bostio